Parlem de drogues

A qui s'adreça

  1. 1 Joves, famílies, educadors, professionals de la salut i ciutadania en general.

Els darrers estudis sobre consum de drogues posen de manifest que l'alcohol és la droga més consumida entre els joves. De fet, un 81,2 % dels joves entre 14 i 18 anys ha consumit begudes alcohòliques alguna vegada en la vida; un 44,6 %, tabac; i un 32,5 %, cànnabis.

L'origen d'aquest elevat consum prové principalment de dos factors: per una banda, la baixa percepció de risc que tenen el joves i la societat en general i, per l'altra, perquè actualment les drogues pertanyen a la cultura de l'oci.

És per aquests motius que des de l'Obra Social "la Caixa" hem posat en marxa un programa de prevenció del consum de drogues, abordant de manera integral la prevenció.

Què fem

El programa té com a objectius:

  1. 1 Promoure una consciència social sobre els efectes nocius de les drogues que faciliti un augment de la percepció de risc entre els joves.

  2. 2 Facilitar els recursos d'informació, orientació i formació a les famílies, així com dels agents educatius i sanitaris

  3. 3 Desenvolupar habilitats i competències personals per rebutjar el consum de drogues.

  4. 4 Oferir eines als propis joves perquè puguin adoptar una actitud crítica i responsable sobre les drogues.

Quins serveis oferim

Exposició interactiva "Parlem de drogues"

Com es torna addicta una persona? Quin és el procés de l’addicció? Com afecten les drogues al cervell, als òrgans i a les nostres conductes? A aquestes i altres preguntes hi trobarem resposta a través del viatge virtual per l'exposició "Parlem de drogues". La mostra s'inicia amb l'impacte social de les drogues i, amb innovadors mòduls interactius i audiovisuals, descobreix els efectes del consum de drogues sobre el cervell i la conducta.

En un simulador de joc de ruleta russa podrem conèixer les probabilitats de caure en l'addicció a qualsevol tipus de droga. A més a més, podrem comprovar de quina manera afecta el consum, no només psicològicament, sinó també físicament.

"Parlem de drogues" és una exposició emmarcada dins del programa de prevenció del consum de drogues de l'Obra Social "la Caixa", que està organitzada per Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra. Té l'objectiu d'alertar contra els riscos que comporta l'ús i l'abús de les drogues, i proporciona informació actualitzada i elements de judici crític per prendre decisions en favor de la salut

Eines al servei de les famílies

En la prevenció volem fomentar el paper actiu de les famílies. Per això els oferim diferents recursos que permeten tractar, a casa, el tema de les drogues amb els fills adolescents.

La guia per als pares: Parlem de drogues: Una realitat que ha de tractar-se en família analitza els diferents punts de vista de pares i fills. També ofereix consells i estratègies per aconseguir una bona comunicació, partint de la perspectiva que prevenir és ajudar a decidir.

La guia inclou recomanacions pràctiques per iniciar una conversa al voltant de les drogues, i sobre els riscos i conseqüències que el seu consum comporta. A més a més, aconsella com actuar davant d'una situació de possible consum. En especial, estimula els pares a aportar coneixements, habilitats personals, testimonis i valors perquè els fills, per si mateixos, aprenguin a adoptar una actitud responsable.

Omple el formulari de petició "Parlem de drogues: Una realitat que ha de tractar-se en família"

Durant el 2008 vam distribuir més d'1 milió d'exemplars d'aquesta guia, que es dirigeix a famílies amb fills d'edats compreses entre els 11 i els 18 anys

Telèfon gratuït d'atenció a les famílies (900 22 22 29). Amb la col·laboració de la Direcció General de les Famílies i la Infància del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, hem posat en marxa un telèfon d'orientació per a les famílies. L'objectiu és proporcionar unes pautes d'actuació en la relació amb els fills, prevenir les conductes de risc associades al consum de drogues i, si cal, informar sobre els recursos especialitzats.

Aquest servei, operatiu de dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00 hores, compta amb un equip de professionals especialitzats que desenvolupa la seva feina de manera personalitzada i confidencial.

Des de la posada en funcionament del servei d'orientació telefònic, s'ha atès a més 2.000 famílies.

Programa educatiu

L'objectiu del programa educatiu és facilitar les eines adequades perquè el professorat d’educació secundària pugui dur a terme una actuació educativa de prevenció del consum de drogues amb els seus alumnes. El programa parteix de l'aprenentatge científic de les bases neurobiològiques de l'addicció i dels efectes de les drogues sobre el nostre cervell, el nostre cos i el nostre comportament.

Els adolescents busquen formes d'afirmació i d'identificació. La facilitat per accedir a les drogues o atribuir-los connotacions transgressores, la curiositat i la pressió de grup poden induir-los a consumir. Informar-los i formar-los al respecte és, en primer terme, responsabilitat de la família i de la institució escolar.

Fer-ho adequadament pressuposa, en qualsevol cas, contrastar les pròpies idees per comprovar que es corresponguin amb la realitat actual i el perfil dels consumidors d'avui. I també amb els coneixements sobre la biologia de les drogues: què són, en què consisteix el procés d'addicció, quina és la seva base neuronal i quins efectes causen sobre el cervell i la salut en una etapa –l'adolescència– en la que el desenvolupament orgànic no s'ha completat encara.

Omple el Formulari de petició "Parlem de drogues: Kit educatiu"

Recurs educatiu virtual

Una de les noves línies del programa és el recurs educatiu virtual, que permet abordar la prevenció del consum de drogues a nivell educatiu de forma virtual, a través del nou site www.parlemdedrogues.org (Obre en una finestra nova). El nou web posa a disposició de professors i alumnes una visió en 3D de l'exposició interactiva presencial "Parlem de Drogues". Tant per la seva temàtica com per la seva metodologia, el programa educatiu virtual de prevenció pot ser integrat com una activitat curricular més en les assignatures de ciències, tant d'Educació Secundària Obligatòria com de Batxillerat, a través dels materials didàctics de neurobiologia de l'addicció.

Per als professionals de l'àmbit sanitari

En col·laboració amb semFYC (Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, hem desenvolupat un programa de formació per als professionals de la salut (metges de família, pediatres i personal d'infermeria). Consta d'una guia en la qual s'hi recullen algunes preguntes freqüents relacionades amb el consum de drogues i algunes respostes possibles, a més a més de recomanacions pràctiques. La seva finalitat és proporcionar informació actualitzada i útil per a aquests professionals en la seva relació amb els pares i les mares dels joves, i amb els propis adolescents. A més, el programa ofereix una eina d'autoformació amb materials per organitzar sessions de formació per als equips sanitaris. Aquests materials incorporen directrius sobre com orientar les famílies, a banda d'informació actualitzada sobre drogues, hàbits de consum i efectes sobre la salut.

Aquesta publicació s'ha distribuït a tots els centres de salut de les 17 comunitats autònomes i han pogut disposar d'ella tots els professionals que treballen en els centres (metges d'atenció primària i infermeres).